เผยการคาดการณ์อีก 10 ปีข้างหน้า ธุรกิจต้องปรับตัวให้เท่าทันกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภค!!

2030 Trends : Change, Incorporated and Smart Diets

การคาดการณ์อนาคตในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจได้ปรับตัวได้ทันในการเรียนรู้พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

Change, Incorporated

• การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ โดยหลายบริษัทจะทำงานร่วมกันในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น บริษัทผู้ผลิตรายใหญ่และกลุ่มร้านค้าปลีก ร่วมมือในการจัดตั้ง The Sustainable Dairy Partnership (SDP) มุ่งเน้นเกี่ยวกับกระบวนการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือพลังงานที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

• การลงทุนใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงทำให้หลากหลายแบรนด์หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

• การหันมาบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น (Planetary Health Diets) โดยการลดบริโภคเนื้อสัตว์และน้ำตาลลงครึ่งหนึ่ง เน้นการบริโภคผัก ผลไม้ ถั่ว และธัญพืชที่ไม่ได้ผ่านการขัดสี

ซึ่งจะเห็นได้ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคจะมีการเลือกสรรและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับสุขภาพด้วย ดังนั้นหากกลุ่มธุรกิจและแบรนด์ก็จะต้องมุ่งเน้นและใส่ใจกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้ ผู้บริโภคย่อมให้การสนับสนุนและตอบแทนกลับคืน

Smart Diets

การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยผู้บริโภคให้เข้าถึงทั้งสุขภาพกายและจิตใจที่ดีแบบรายบุคคล

• การช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจและใช้ข้อมูลส่วนตัวของตนเองให้เกิดประโยชน์ในการบริโภคมากขึ้น เช่น นวัตกรรมการควบคุมอาหารโดยใช้ DNA กำลังได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดสูตรหรือผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับแต่ละบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม แบรนด์ต้องเคารพข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคด้วย

• การเชื่อมต่อข้อมูลส่วนตัวกับเทคโนโลยี ผู้บริโภคจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อรับคำแนะนำการเลือกซื้อสูตรอาหารต่างๆที่ถูกใจ ดังนั้น บริษัทจึงใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเฉพาะเจาะจง

• การใช้ข้อมูลที่ถูกรวบรวมและข้อมูลทดสอบของแต่ละบุคคล จะมีเป็นส่วนช่วยปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารและวิถีชีวิต เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา

นอกจากนี้ ไม่เพียงแค่การโภชนาการหลักเท่านั้น แต่รสชาติและกลิ่นก็มีความสำคัญในการเลือกบริโภคอาหารของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน ดังนั้น การวิเคราะห์จากการรวบรวมข้อมูลของผู้บริโภครายบุคคล สามารถนำไปสู่ความเป็นไปได้ในการพัฒนาสินค้าในอนาคตได้เช่นกัน

ที่มา Mintel : 2030 Trends: Change, Incorporated and Smart Diets

คำค้นหา
โรงงานผลิตอาหารเสริม เซนไบโอเทค หรือ zenbiotech,รับผลิตอาหารเสริมเกรดพรีเมี่ยม,รับผลิตคอลลาเจน,รับผลิตดีท็อกซ์,รับผลิตอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้นกัน,รับผลิตอาหารเสริมบำรุงชาย,รับผลิตอาหารเสริมบำรุงหญิ,รับผลิตอาหารเสริมบำรุงสายตา,รับผลิตอาหารเสริมบำรุงสมอง,รับผลิตอาหารเสริมบำรุงผิวชะลอวัย,รับผลิตชาลดน้ำหนัก,รับผลิตเวย์โปรตีน,รับผลิตอาหารเสริมผงกรอกปาก,รับผลิตกาแฟเพื่อสุขภาพ,รับผลิตกาแฟควบคุมน้ำหนัก,รับผลิตถั่งเช่า,รับผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ,รับผลิตอาหารเสริมเพื่อผู้สูงอายุ,รับผลิตอาหารเสริมบำรุงหัวใจ,รับผลิตเครื่องสำอางค์,รับผลิตครีม,รับผลิตเซรั่มบำรุงผิว