Banner About-03

ABOUT ZEN BIOTECH
บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด

ระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้านวิจัย นำเข้าสารสกัดและเป็นผู้ให้บริการด้านโรงงานรับผลิตอาหารเสริม และโรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจความงามในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ทำให้เรามองเห็นโอกาสและการเติบโต ในธุรกิจด้านความงามของประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่อาหารเสริม เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เราจึงมุ่งพัฒนาศักยภาพในการผลิตให้เติบโตสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และหาวิธีที่จะทำให้ต้นทุนในการผลิต ลดลงแต่ไม่กระทบต่อคุณภาพของสินค้าเพื่อให้นักลงทุนหรือผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของแบรนด์หน้าใหม่ได้มีโอกาสได้ลงทุนในธุรกิจอาหารเสริมในราคาที่ถูกลง

PLAN ZEN BIOTECH

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดก็ตามคุณภาพที่ดีต้องมากจากการเริ่มต้นที่ดี อย่างวัตถุดิบที่มีคุณาพสูงแต่สิ่งเหล่านี้ก็มีราคาต้นทุนที่สูงด้วย เช่นกันทำให้ สินค้าดีๆจึงมีราคาที่แพง ในธุรกิจอาหารเสริมและเครื่องสำอางก็เช่นกัน หากเราต้องการอาหารเสริมหรือครีมที่คุณภาพดีและไม่มีสารเคมีอันตราย เราก็ต้องยอมที่จะจ่ายในราคาที่แพงกว่าเพื่อแลกกับสินค้าที่ปลอดภัยและใช้สารสกัดจากธรรมชาติเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้เองทำให้ บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด ริเริ่มการเสาะหาแหล่งผลิตสารสกัดจากทั่วโลกและนำเข้าด้วยตัวเองเพื่อลดขั้นตอนและลดค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการวิจัย และพัฒนาโรงเพาะและสกัดสาร เพื่อให้สามารถผลิตสารสกัดได้เองเป็นการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพ เพราะเราต้องการให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น สามารถดูแลสุภาพของตนเองได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายแพง

ขยายฐานการผลิต ตลาดอาหารเสริมเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทำให้ความต้องการสินค้าในตลาดมีสูงจึงทำให้ต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตให้ สอดคล้องกับระดับการเติบโตของตลาด บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ปจำกัด ได้ทำการขยายฐานโรงงานผลิตทั้งอาหารเสริมและเครื่องสำอางเพื่อให้ตอบสนอง ต่อยอดสั่งผลิตของลูกค้า ด้วยการขยายพื้นที่การผลิต การนำนเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัยรองรับการผลิตในจำนวนมากได้นวัตกรรมโดดเด่นเหนือคู่แข่งใน ตลาด บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป มองเห็นว่าในยุคที่ตลาดเติบโตอย่างเต็มที่นั้นความแข่งขันยิ่งสูงตามไปด้วยไม่ใช่แค่ตัวแบรนด์สินค้าเท่านั้นแต่ โรงงานผลิตเองก็มีความแข่งขันสูงเช่นกันและทุกโรงงานต่างมีศักยภาพในการผลิตที่คล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ทำให้สินค้าไม่ว่าจะออกจากโรงงานใดก็มีความเหมือนๆกัน เราจึงต้องการทำให้สินค้าที่ออกจากเรามีความแตกต่าง จึงได้เริ่มวิจัยและพัฒนาร่วมกับนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น

FIR

FIR นวัตกรรมอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซูมที่เหนือกว่าจากเกาหลี

teloage

Teloage

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
Zen biotech Company Limited
บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
Zen biotech Company Limited
บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
Zen biotech Company Limited

“FIR” TECHNOLOGY

เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป นำมาใช้ใน กระบวนการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการผลิต อาหารเสริม และเครื่องสำอาง โดย FIR คือเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดูดซึมของสารต่างๆให้สามารถดูดซึมได้ง่ายและดียิ่งขึ้น

จากการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาสูตรอย่างต่อเนื่องมายาวนาน ทำให้เราเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารเสริมและเครื่องสำอาง โดยได้นำนวัตกรรมเฉพาะเพื่อมาเพิ่มความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ จนเกิดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพราะเรามุ่งเน้นถึงความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดแก่คุณภาพชีวิต ตอบโจทย์เทรนด์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน

TeloAge นวัตกรรมแห่งการชะลอวัย ด้วยการยืดสายเทโลเมียร์ ลิขสิทธิแห่งเพียงผู้เดียว!!

TeloAge คืออะไร

TeloAge คือนวัตกรรมการชะลอวัยผ่านทางกลไกของการยืดสาย เทโลเมียร์ หลายๆ คนคงสงสัยว่า เทโลเมียร์ คืออะไร เทโลเมียร์ คือ ส่วนปลายของคู่สาย โครโมโซม ลองจินตนาการเหมือนปาท่องโก๋ ปลายสายของปาท่องโก๋ เราเรียกว่า เทโลเมียร์ ทั้งนี้มีนักวิทยาศาสตร์ เอลิซาเบธ แบล็คเบิร์น เป็นผู้คนค้นพบ กลไกลนี้ว่า ความยาวของปลายสาย เทโลเมียร์นี้ ส่งผลต่ออายุขับและการป่วยของมนุษย์ค่ะ

เอลิซาเบธ แบล็คเบิร์น ยังกล่าวอีกว่า ความยาวของ เทโลเมียร์นี้ เป็นตัวบ่งบอกของความแก่ชราของเซลล์ ยิ่งเทโลเมียร์สั้นลงเท่าไร จะยิ่งส่งผลให้เซลล์เสื่อมสภาพมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นกลไกของ TeloAge คือ ช่วยในการเพิ่มกลไกการยืดปลายสายของเทโลเมียร์ ส่งผลให้ลดโอกาสการเจ็บป่วยและช่วยชะลอวัย ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์และร่างกายได้นั่นเอง

แนวคิดของ นวัตกรรม TeloAge

นวัตกรรม TeloAge ที่เราคิดค้นคือ เราพบว่าเซลล์ในร่างกายของเรา ได้มีการแบ่งตัวเพื่อซ่อมแซมร่างกายตัวเอง แต่ในขณะเดียวกัน เทโลเมียร์ที่อยู่ใน โครโมโซม ค่อยๆ หดตัวลงและสั้นลงเรื่อยๆ และเมื่ออายุมากขึ้น จนทำให้ เทโลเมียร์ ลดน้อยลงจนไม่เหลืออยู่ในร่างกาย ร่างกายก็จะไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ ส่งผลให้เกิดโรคเสื่อมต่างๆ ตามอวัยวะของเรานั้นเอง

หลักการทำงานของ นวัตกรรม TeloAge

เราได้นำสารสกัดจากธรรมชาติเข้มข้นต่างๆ ที่มีงานวิจัยรองรับ ว่าออกฤทธิ์ได้ลึกถึงระดับ DNA และมีผลต่อการปกป้องกันการหดสั้นลง หรือช่วยคงความยาวของสายเทโลเมียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่เป็นสูตรลับภายใต้นักวิจัย เซ็น อินโนเวชั่น กรุ๊ป จึงทำให้เกิดนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มเทโลเมียร์ให้มีอายุยื่นยาวขึ้นนั้นเอง