อัพเดทเทรน กระท่อม หลังปลดล็อค โอกาสทางธุรกิจในการสร้างแบรนด์อาหารเสริม

ความน่าสนใจของ กระท่อม พืชเศรษฐกิจตัวใหม่

กระท่อม พืชเศรษฐกิจใหม่มาแรงที่มีความน่าสนใจมาก จากการปลดล็อคออกจากพืชเสพติด และมีประวัติการใช้เป็นยาสมุนไพรโดยหมอพื้นบ้านนำส่วนเปลือกและใบพืชกระท่อม นิยมนำมาใช้รักษาอาการท้องร่วง รักษาโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคผิวหนัง แก้ปวด บางคนนำมารับประทานเพื่อให้ทนแดด ลดน้ำหนัก ได้อีกด้วย

กระท่อมมีสารสำคัญที่ชื่อว่า Mitragynine ที่เป็นสารเพื่อนำมาใช้ในการบำรุง รักษาและป้องกันโรคต่างๆ แต่เพียงแค่ว่าสารนี้มีอยู่น้อยมากในกระท่อม และหากเราต้องการสารชนิดนี้ การบริโภคกระท่อมเป็นจำนวนมากๆ อาจจะส่งผลต่อสุขภาพและเกิดการเสพติดได้

นวัตกรรมโรงงานผลิตอาหารเสริม กับ กระท่อม

ด้วยนวัตกรรมในห้องวิทยาศาสตร์ในของเรา สามารถที่จะดึงสารสำคัญของกระท่อมที่ชื่อว่า ไมทราไจนีน  (Mitragynine)เพื่อนำมาใช้ประโยชน์โดยได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ก่อให้เกิดการเสพติด ด้วยเครื่องมือระดับสูงอย่าง HPLC และความเชี่ยวญชาญของนักวิจัยและพัฒนาเฉพาะขอเรา จึงทำให้เราสามารถรับสารสำคัญนี้ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

Zen Biotech ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เราจึงพัฒนาแลปตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อตรวจสอบสารสกัด ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของโรงงานก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค และยังมุ่งหวังพัฒนาแลปตรวจวิเคราะห์ให้สามารถตรวจสารสำคัญในสมุนไพร และอาหารให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่ต้องการนำสินค้าหรือวัตถุดิบมาตรวจสอบคุณภาพต่อไป