เซนไบโอเทค โรงงานรับผลิตอาหารเสริม ที่ได้รับมาตรฐาน GHP

เซนไบโอเทค โรงงานรับผลิตอาหารเสริม ที่ได้รับมาตรฐาน GHP

เป็นที่ยอมรับกันว่า… ปัจจุบันมีโรงงานรับผลิตอาหารเสริมอยู่มากมายหลายที่และแน่นอนว่าทุกที่สามารถสร้างแบรนด์ผลิตสินค้าให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ แต่สิ่งที่ทำให้ เซน ไบโอเทค แตกต่างและโดดเด่นไม่เหมือนใคร ไม่ใช่เพียงโรงงานผลิตอาหารเสริมธรรมดา แต่ เซน ไบโอเทค เป็นโรงงานที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ และ ได้รับมาตรฐานโรงงานผลิตที่ดีที่สุด มากที่สุด โดยได้รับมาตรฐานการรับรองจาก GHP

มาตรฐาน GHP คืออะไร? สำคัญอย่างไรกับโรงงานอาหารเสริม

GHP ย่อมาจาก Good Hygiene Practice(s) คือ มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ที่มีการประยุกต์ใช้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมการผลิตให้ดีและถูกสุขลักษณะ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า โรงงานผลิตอาหารเสริมที่ได้รับมาตรฐาน GHP นั่น สามารถผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อนและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน

สรุปข้อกำหนดของ GHP

  1. การออกแบบสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ตั้งแต่ทำเลที่ตั้งอาคาร อุปกรณ์ เครื่องจักรในการผลิตต้องสามารถป้องกัน และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหาร​

  2. การฝึกอบรม และความสามารถ พนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความเข้าใจ มีจริยธรรมองค์กร ตระหนักถึงพฤติกรรมและการปฏิบัติงานอย่างมีสุขลักษณะที่ดี

  3. การออกแบบให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และความรู้กับผู้บริโภค โดยเป็นข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับอาหารเพื่อให้แน่ใจว่า มีข้อมูลที่ เพียงพอ และ เข้าถึงได้โดยผู้ใช้ถัดไป เพื่อให้สามารถจัดการจัดเก็บ ดำเนินการ เตรียม และแสดงผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย และถูกต้อง

  4. การขนส่ง  ในระหว่างการขนส่งควรดำเนินมาตรการตามที่จำเป็นเพื่อปกป้อง ป้องกันประสิทธิภาพระหว่างการขนส่ง