ฮาลาล มาตรฐานสำคัญที่รับรองศักยภาพของโรงงานผลิตอาหารเสริมมี!!

ฮาลาล สำคัญอย่างไรกับมาตรฐานโรงงานรับผลิตอาหารเสริม

ก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จัก ฮาลาล หรือ หะลาล กันก่อน ฮาลาล มีที่มาของภาษาอารบิก เป็นสัญลักษณ์ของมาตรฐานกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ขัดต่อข้อบัญญัติของศาสนาอิสลาม นั้นแปลว่าโรงงานผลิตอาหารเสริมใดๆ ที่มีมาตรฐานฮาลาล ก็จะสามารถผลิตอาหารเสริมที่สร้างความมั่นใจให้กับชาวมุสลิมในการอุปโภค บริโภค เพราะสัญลักษณ์ ฮาลาล เป็นเครื่องหมายยืนยันว่าปราสจากสารปนเปื้อนจากสิ่งต้องห้ามตามข้อบัญญัติอิสลามนั้นเอง

ฮาลาล สำคัญอย่างไรกับ โรงงานรับผลิตอาหารเสริม

ทั้งนี้จากข้อมูลด้านประชากรโลกจะพบว่า ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาที่มีประชากรนับถือมากที่สุดในโลกประมาณว่า 2,000 ล้านคน หรือมีจำนวนเกือบ 1 ใน 4 ของโลก ตัวอย่างเช่น ในประชาคมอาเซียนมีชาวมุสลิมกลุ่มในในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน มีมากถึงกว่า 300 ล้านคน ซึ่งตัวเลขนี้เป็นเครื่องหมายที่บอกว่ามีกลุ่มตลาดการค้าขนาดใหญ่และมีกำลังซื้อปริมาณมากอีกด้วย

เพราะฉะนั้น ฮาลาล จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ โรงงานรับผลิตอาหารเสริม ต้องมีฮาลาล ทำให้ใครก็ตามที่ สร้างแบรนด์อาหารเสริม หรือแม้แต่ สร้างแบรนด์ความงาม นอกจากทำตลาดเติบโตได้ในประเทศไทย ก็ยังสามารถขยายโอกาสไปยังฐานลูกค้าต่างประเทศได้อีกด้วย

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม ที่มีมาตรฐานฮาลาล มีหน้าที่ปฏิบัติอย่างไร

  1. ผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารเสริม จะต้องรักษาอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้สะอาดถูกต้องตามศาสนบัญญัติ ตลอดจนไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆ ที่มีส่วนร่วมกับข้อต้องห้ามตามศาสนบัญญัติ
  2. ผู้ประกอบการโรงงานจะต้องคัดเลือดวัตถุดิบในการผลิต ตลอดจนเครื่องปรุงอื่นๆ และสามารถระบุแหล่งที่มาอันน่าเชื่อถือได้ว่า ฮาลาล โดยไม่แปดเปื้อนกับสิ่งต้องห้ามตามข้อบัญญัติอิสลาม
  3. วัตถุดิบใดๆ ที่ได้จากสัตว์ต่างๆ ต้องเป็นวัตถุดิบที่ได้รับการอนุมัติจากศาสนาอิสลามอนุมัติหรือได้เชือดตามศาสนาบัญญัติ
  4. เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการผลิตหรือปรุงผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะต้องเป็นชาวมุสลิม
  5. ในระหว่างการขนย้าย ขนส่ง หรือ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาล จะต้องไม่ปะปนผลิตภัณฑ์ฮาลาลกับสิ่งต้องห้ามตามศาสนบัญญัติ

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เซน ไบโอเทค เป็นหนึ่งในโรงงานรับผลิตอาหารเสริมและรับผลิตเครื่องสำอาง ที่มีฮาลาล และได้การรับรองมาตรฐานฮาลาลอีกทั้งยังได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านการผลิต ทั้งนี้ยังได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐานฮาลาลในทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงกระบานการขนส่งสู่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นไปตามหลักการของฮาลาลทุกประการ เซน ไบโอเทค ผู้นำด้าน โรงงานผลิตอาหารเสริม พร้อมจะสนับสนุนธุรกิจอาหารเสริมก้าวสู่ตลาดอาเซียน เราพร้อมเป็นส่วนหนุ่งในความสำเร็จของคุณ

คำค้นหา
โรงงานผลิตอาหารเสริม เซนไบโอเทค หรือ zenbiotech,รับผลิตอาหารเสริมเกรดพรีเมี่ยม,รับผลิตคอลลาเจน,รับผลิตดีท็อกซ์,รับผลิตอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้นกัน,รับผลิตอาหารเสริมบำรุงชาย,รับผลิตอาหารเสริมบำรุงหญิ,รับผลิตอาหารเสริมบำรุงสายตา,รับผลิตอาหารเสริมบำรุงสมอง,รับผลิตอาหารเสริมบำรุงผิวชะลอวัย,รับผลิตชาลดน้ำหนัก,รับผลิตเวย์โปรตีน,รับผลิตอาหารเสริมผงกรอกปาก,รับผลิตกาแฟเพื่อสุขภาพ,รับผลิตกาแฟควบคุมน้ำหนัก,รับผลิตถั่งเช่า,รับผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ,รับผลิตอาหารเสริมเพื่อผู้สูงอายุ,รับผลิตอาหารเสริมบำรุงหัวใจ,รับผลิตเครื่องสำอางค์,รับผลิตครีม,รับผลิตเซรั่มบำรุงผิว