ทดสอบวัตถุดิบก่อนขึ้นโรงผลิตอาหารเสริม ขั้นตอนสำคัญที่เราใส่ใจมากที่สุด!!

ขั้นตอนการทดสอบวัตถุดิบ ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในนการผลิตอาหารเสริม

หากพูดถึงการสร้างแบรนด์อาหารเสริม 1 แบรนด์นั้น เราจะทราบดีกว่ากว่าจะได้อาหารเสริมที่เราทุกคนสามารถนำมาใช้ดูแลสุขภาพกันนั้นต้องผ่านกระบวนการมากมายและมาตรฐานหลายอย่างเพื่อให้ได้ซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพ และวันนี้จะมาแลกเปลี่ยน 1 ในขั้นตอนของกระบวนการผลิตอาหารเสริม ที่สำคัญมาก นั้นคือขั้นตอนแรกในการทดสอบวัตถุดิบก่อนนำมาเข้าสู่กระบวนการผลิตอาหารเสริม สำคัญมากแค่ไหน มาดูกัน

 

เซน ไบโอเทค โรงงานผลิตอาหารเสริม มีขั้นตอนอย่างไรในการทดสอบวัตถุดิบ

สารสกัดต่างๆ ที่เซน ไบโอเทค โรงงานรับผลิตอาหารเสริมค้นหา จะต้องเป็นสารสกัดที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ตั้งแต่การผลิตจนถึงผลลัพธ์ที่ออกมาว่ามีประสิทธิภาพ และด้วยขั้นตอนในการเลือกวัตถุดิบเสร็จสิ้นลง ขั้นตอนต่อมาคือ ขั้นตอนการทดสอบก่อนนำเข้าผลิตในโรงงานผลิตอาหารเสริม เพื่อทดสอบจากทีมนักวิทยาศาสตร์ของโรงงานว่ามีประสิทธิภาพจริงตามการชี้แจง อีกทั้งยังมีกระบวนการอื่นๆ มากมาย เช่น ทดสอบความชื้น ทดสอบการละลาย ทดสอบสี กลิ่น รส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและได้รับมาตรฐานอย่างถูกต้องนั้นเอง

 

มั่นใจในกระบวนการผลิต วัตถุดิบมีคุณภาพ โดย เซน ไบโอเทค

ภายหลังการทดสอบขั้นตอนต่างๆ จะนำวัตถุดิบที่ทดสอบนั้น เข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงานผลิตอาหารเสริม เซน ไบโอเทค ที่ได้รับมาตรฐานโรงงานสะอาดและปลอดภัย และหลังกระบวนการผลิตเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ก็จะนำตัวอย่างของสินค้ามาเพื่อทดสอบสินค้าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ ถ้ามีกระบวนใดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะถูกส่งกลับเพื่อทำลายหรือแก้ไขต่อไป และด้วยความเข้มข้นของการผลิต การควบคุมคุณภาพสินค้า ทำให้เรามั่นใจว่า แบรนด์อาหารเสริมที่ผลิตด้วยโรงงานผลิตอาหารเสริม เซน ไบโอเทค มีคุณภาพสูง อย่างแน่นอน