เทอร์ปีน !! กลิ่นในอาหารเสริมรูปแบบใหม่ที่จะทำให้แบรนด์น่าสนใจและแตกต่างมากขึ้น

นวัตกรรมอาหารเสริมรูปแบบใหม่ ที่มาในรูปแบบกลิ่นเทอร์ปีน!!

กลิ่นเทอร์ปีนในอาหารเสริม (Terpenes) เทอร์ปีน คือสารที่หลั่งออกมาจากต่อมเดียวกันกับสาร Cannabinoids จากกัญชาโดยจะให้กลิ่นที่มีความหลากหลาย คล้ายพืชตระกูลส้ม เบอร์รี่ มิ้นต์ และสน โดยกัญชาสายพันธุ์ต่าง ๆ จะมีลักษณะกลิ่นแตกต่างกัน โดยสามารถพบเทอร์พีนได้มากกว่า 100 ชนิดในกัญชา 1 ต้น ส่วนใหญ่กลิ่นมีมากที่สุดในช่อดอก โดยจะมีฤทธิ์ช่วยให้ผ่อนคลายและยังช่วยบรรเทาความเครียด ที่นิยมนำมาใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยเพื่อช่วยให้ความผ่อนคลายในการนอนหลับ

กลุ่มสารเทอร์ปีน (Terpenes) จะหลั่งออกมาจากต่อมเดียวกับสาร Cannabinoids (ที่มีสารสำคัญ 2 ชนิดคือ THC, CBD) ซึ่งสารเหล่านี้มีอยู่ในต้นกัญชา สารเทอร์ปีน (Terpene) จะให้กลิ่นเฉพาะเป็นน้ำมันหอมระเหยสกัดที่มีในกัญชา ทำให้มีสีสันที่หลากหลายในเรื่องของกลิ่นและรสชาติที่โดดเด่นเหมือนกับพืชตระกูล ส้ม เบอร์รี่ มิ้นต์ และสน ไม่เหมือนกับพืชหรือไม้ดอกที่มีกลิ่นแรงชนิดอื่น การพัฒนากลุ่มสารเทอร์ปีน (Terpenes) ในพืชกัญชาเริ่มต้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแผ่ขยายพันธุ์ มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการพัฒนาของเทอร์ปีน (terpenes) ในกัญชา ซึ่งรวมถึงสภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศ อายุและการเจริญเติบโตเต็มที่ ปุ๋ย ชนิดของดิน หรือแม้แต่ช่วงเวลาของวัน กลุ่มสารเทอร์ปีน (Terpenes) มีมากกว่า 100 ชนิดที่แตกต่างกันที่ถูกระบุในพืชกัญชา โดยสายพันธุ์ทุกชนิดมีแนวโน้มที่จะมีชนิดและองค์ประกอบของสารเทอร์ปีน (Terpene) ที่มีลักษณะเด่น มีความเป็นพิเศษเฉพาะ

รสชาติที่หลากหลายของกัญชานั้นน่าประทับใจ แต่เนื้อหาที่น่าทึ่งที่สุดของสารเทอร์ปีน (Terpene) คือความสามารถในการมีปฏิกิริยาและประสานกันกับสารประกอบอื่นๆ ในพืชกัญชา เช่น สารแคนนาบินอยด์ (cannabinoids) ซึ่งในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาสายพันธุ์กัญชาส่วนใหญ่ได้รับการต่อผสมพันธุ์ให้มีระดับสาร THC ที่สูงและเป็นผลทำให้สาร cannabinoids ชนิดอื่นในต้นกัญชา เช่น สาร CBD ลดจำนวนลง สิ่งนี้ทำให้หลายคนเชื่อว่าสารเทอร์ปีน (terpene) มีบทบาทสำคัญในการแยกแยะผลกระทบของสายพันธุ์กัญชาต่างๆ

วันนี้กลิ่นเทอร์ปีนได้ถูกพัฒนาสังเคราะห์ลอกเลียน กัญชาสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในอาหารเสริมซึ่งจะกลายเป็นกลิ่นใหม่ที่น่าสนใจอย่างมากที่จะสร้างความแตกต่างในกับแบรนด์ของคุณ