มาตรฐาน ISO 22000 มาตรฐานสำคัญของโรงงานผลิตอาหารเสริม!!

โรงงานผลิตอาหารเสริมทำไมต้องมีมาตรฐาน

ในธุรกิจโรงงานผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง มาตรฐานโรงงาน มาตรฐานผู้ผลิตเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจให้การผลิตสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ลงทุนไปกับการสร้างแบรนด์ธุรกิจ จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ

และแน่นอนว่ามาตรฐานโรงงาผลิต ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ลูกค้าจะได้รับ การส่งออกเพื่อจำหน่าย ลูกค้าจะต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับและเมื่อพบว่าสินค้านี้ได้ผลิตกับโรงงานที่มีมาตรฐานสูง ก็จะยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มความสะดวกลดขั้นตอนในการสร้างธุรกิจได้เป็นอย่างมาก

ISO 22000 มาตรฐานใหม่ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

ISO 22000 คือ มาตรฐานที่กำกับว่า มีระบบการจัดการความปลอดภัยที่มีมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร การวิเคราะห์ถึงเรื่องอันตราย และจุดวิกฤตที่จำเป็นต้องได้รับการควบคุมในขั้นตอนการผลิตอาหารที่เรียกว่า HACCP (Hazard Analysis and Critical Point System) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่ช่วยให้อาหารเกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยการเข้าคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิต (CCP) ในระบบนี้ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอาหารจะต้องนำไปใช้ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหาร เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตเบื้องต้น คือ Primary Producer ไปจนถึงผู้บริโภค

เซน ไบโอเค โรงงานรับผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ได้รับมาตรฐาน ISO 22000

ประโยชน์ของการสร้างแบรนด์กับโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 22000

  1. ช่วยให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค
  2. ช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียในด้านของเศรษฐกิจ ซึ่งก็คือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
  3. การจัดการผลิตอาหารได้รับการดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังมีการนำเอาทรัพยากรมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า และลดต้นทุนลงได้
  4. ลดปัญหาการกีดกันทางการค้า และเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดโลก
  5. ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือขึ้นในองค์กรการผลิตอาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์
  6. ระบบดังกล่าวเป็นคุณภาพด้านความปลอดภัยทางด้านอาหารที่สามารถขอรับรองได้
  7. เป็นหลักพื้นฐานที่เรียกว่าหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารงานมุ่งสู่คุณภาพในระดับ ISO 9001