หอการค้าเผยผลสำรวจ กลุ่มธุรกิจน่าสนใจ 10 ธุรกิจ เด่น-ร่วงในปีหนู 2020

เผยธุรกิจน่าสนใจปีหนู 2020 10 ธุรกิจเด่น ธุรกิจร่วง!!

จากที่ได้มีการเผยผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย นาธนววรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดเผยผลสำรวจและการวิจัยกลุ่มธุรกิจเด่นและธุรกิจร่วง ที่เสี่ยงใน ปี 2020 นี้ โดยการพิจารณามาจากยอดขาย ต้นทุน และส่วนต่างของกำไรทำได้ทราบถึงกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจและมีความเสี่ยงสูงในปี 2020

10 ธุรกิจเด่น-ร่วง ปี 2020

10 อันดับ กลุ่มธุรกิจดาวรุ่ง ปีหนู ประจำปี 2020

 1. ธุรกิจแพลตฟอร์ม
 2. ธุรกิจเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ รวมทั้งผู้ให้บริการด้านโครงข่าย
 3. ธุรกิจเกม
 4. ธุรกิจด้านขนส่งโลจิสติกส์ รวมถึงธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต
 5. ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม รวมถึงธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 6. ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด
 7. ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
 8. ธุรกิจด้านพลังงาน
 9. ธุรกิจก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
 10. ธุรกิจเครื่องสำอางและบำรุงผิว

10 ธุรกิจเด่น-ร่วง ปี 2020

10 อันดับ กลุ่มธุรกิจดาวร่วง ปีหนู ประจำปี 2020

 1. ธุรกิจเช่าหนังสือ
 2. ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐานและเครื่องโทรสาร
 3. ธุรกิจร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต
 4. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร
 5. ธุรกิจหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์ไม้
 6. ธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม
 7. ธุรกิจคนกลาง
 8. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตประเภทฮาร์ดดิสไดร์ฟ
 9. ธุรกิจใช้แรงงานมาก
 10. ธุรกิจร้านถ่ายรูป

บทสรุปในธุรกิจที่น่าสนใจปี 2020

จะเห็นได้ว่าในปี 2020 นี้ ในกล่่มธุรกิจในรูปแบบการให้บริการหรือธุรกิจที่ใช้รูปแบบของแรงงาน จะลดลง ตลอดจนไปถึงการเติบโตของเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจในด้านสื่อโทรศัพท์ สื่อสิ่งพิมพ์ ก็ได้รับผลกระทบไปด้วย แต่จะเห็นได้ว่า ธุรกิจกลุ่มสุขภาพและความงาม ตลอดจนธุรกิจกลุ่มผู้สูงอายุ  เป็นธุรกิจที่น่าสนใจในปี 2020 เพราะคนจะหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ใส่ใจความสวยความงามกันมากขึ้น ทำให้ธุรกิจในกลุ่ม ผลิตอาหารเสริม ธุรกิจความงาม ยังคงเติบโตได้ต่อเนื่อง ถือเป็นโอกาสที่ดี หากเราจะเริ่มต้นด้วยการ สร้างแบรนด์อาหารเสริม หรือ เครื่องสำอาง เพื่อตอบโจทย์นี้ ด้วยเหตุผลรองรับจากงานวิจัย ทำให้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจได้มากกว่าเดิมแน่นอน

ขอบคุณแหล่งที่มา : เดลินิวส์