สารสกัดจากกระชายขาว ช่วยต้าน COVID-19

สารสกัดจากกระชายขาว ช่วยต้าน COVID-19

เป็นที่เรื่องน่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมีข่าวแจ้งมาจาก คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า พบความสำเร็จเบื้องต้นว่า “สารสกัดกระชายขาว” มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อ COVID-19 จากการทดลองในหลอดทดลองได้ ทั้งนี้นักวิจัย ม.มหิดล เร่งพัฒนาสารสกัดกระชายขาว เพื่อใช้เป็นยาสำหรับโรค COVID-19 ในอนาคต คาดใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี ในการวิจัยและพัฒนาให้สำเร็จ โดยการวิจัยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล และ แพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS

 

 

จากการทดสอบและทดลองพบว่า สารสกัดกระชายขาว มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ 100% ในหลอดทดลอง ซึ่งสาระสำคัญในสารสกัดกระชายขาวก็คือ Panduratin A และ Pinostrobin สามารถลดจำนวนเซลล์ที่ติดเชื้อที่ได้จาก 100% ถึง 0% และยับยั้งการผลิตตัวไวรัสออกจากเซลล์ กล่าวคือ เซลล์นั้นไม่สามารถผลิตไวรัสตัวใหม่ออกมาจากเซลล์ได้เลย 100% จึงเป็นความสำเร็จเบื้องต้นที่สนับสนุนได้ว่า สารสกัดกระชายขาว มีส่วนช่วยในการป้องกันโรค COVID-19 ได้ แนะนำควรทานกระชายขาวในรูปแบบของสาร

 

ทั้งนี้ โรงงานอาหารเสริมzenbiotech ได้ทำการศึกษา วิจัย และนำสารสกัดกระชายขาว มาเป็นส่วนประกอบในอาหารเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกัน หากเจ้าของแบรนด์ นักลงทุน หรือ นักธุรกิจที่สนใจสร้างแบรนด์อาหารเสริม ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการผลิตอาหารเสริม