เซนไบโอเทค ผู้นำด้านโรงงานผลิตอาหารเสริม กับมาตรฐานล่าสุด ISO 17025 !!

เซน ไบโอเทค โรงงานรับผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ผู้นำด้านนวัตกรรมในการสร้างแบรนด์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง ไม่เพียงแค่ผลิตแต่เราใช้นวัตกรรมในการผลิตทำให้สินค้าของคุณมีคุณภาพไม่เหมือนใคร ที่ล่าสุดได้รับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ซึ่งมาตรฐานระดับสากล วันนี้เลยจะมาแลกเปลี่ยนกันว่า มาตรฐาน ISO 17025 ที่ เซน ไบโอเทค ได้รับจะช่วยส่งเสริมธุรกิจและมีประโยชน์กับเจ้าของแบรนด์อย่างไรบ้าง

มาตรฐาน ISO 17025 คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ISO 17025 คือ มาตรฐานสากลที่มีประสิทธิภาพในความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมทุกด้านการบริหาร การจัดการห้องปฏิบัติการ ความชำนาญในการวิเคราะห์และทดสอบผล ตลอดจนการเก็บบันทึกและรายงานผล มาตรฐาน ISO 17025 นี้จะเป็นการการันตีประสิทธิภาพของโรงงานที่ได้รับมาตรฐานนี้ ว่ามีศักยภาพ มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งมาตรฐานนี้มีส่วนช่วยในการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ตรวจสอบ ทำให้การขยายธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้บริโภคเห็นมาตรฐาน มีความมั่นใจมากขึ้นนั่นเอง

มาตรฐาน ISO 17025 ช่วยส่งเสริมธุรกิจได้อย่างไรบ้าง

ข้อกําหนดดังกล่าวจะระบุถึงระบบคุณภาพ ข้อกําหนดทางด้านการบริหาร และข้อกําหนดทางด้านวิชาการ ซึ่งครอบคลุมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพในการดําเนินการทดสอบและสอบเทียบ ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จะเป็นที่ยอมรับในตลาดสินค่าของนานาชาติด้วย มีคำกล่าวไว้ว่า “One Standard One Test Accepted Everywhere” ด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตที่ส่งสินค้าออกไปจําหน่ายต่างประเทศ ถ้ามีใบรายงานผลการทดสอบ (ตรวจวิเคราะห์) สินค้าจากห้องปฏิบัติการฯ ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 แล้ว ไม่จําเป็นต้องถูกทดสอบ (ตรวจวิเคราะห์) สินค้าในประเทศคู่ค้าซ้ำอีก ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายของทั้งผู้ส่งออกและผู้นําเข้าได้เป็นอย่างดี

เพิ่มความได้เปรียบให้กับธุรกิจของคุณด้วยมาตรฐาน ISO 17025 (ISO/IEC 17025) เพราะ ISO 17025 คือข้อกำหนดทั่วไปที่ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการหรือห้อง lab วิจัยในด้านการดำเนินการทดสอบหรือการสอบเทียบ โดยจะมีรายละเอียดประกอบด้วยมาตรฐานด้านการบริหารงานคุณภาพและด้านวิชาการ และมาตรฐานนี้สามารถนำไปใช้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของห้องปฏิบัติการและมีความสามารถด้านวิชาการ

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก ISO 17025 (ISO/IEC 17025)

เป็นการเพิ่มความมั่นใจ ด้วยการเพิ่มขีดจำกัดความสามารถของห้องปฏิบัติการ และได้การยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ
สร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพและความน่าเชื่อถือของการรายงานผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการได้รับการยอมรับในกลุ่มประเทศสมาชิก APLAC และ ILAC เพิ่มข้อได้เปรียบและความสะดวกทางการค้าระดับประเทศและทำการค้าระหว่างประเทศได้ง่ายขึ้น ลดการตรวจสอบซ้ำจากประเทศคู่ค้าเหมือนเป็นการลดการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ

สรุปคือ ISO 17025 (ISO/IEC 17025)

คือมาตรฐานของห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่จะสอบเทียบตามมาตรฐานทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องมือที่ใช้ยังอยู่ในมาตรฐานและคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลอยู่หรือไม่ ซึ่งมักจะใช้กันในวงการโรงงานอุตสาหกรรม การผลิต ที่มีการวัดค่าด้วยเครื่องมือวัดต่างๆ และมาตรฐานนี้ถือว่าได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการตามหลักสากลที่จะทำให้ลดความเสี่ยงเปรียบในการขายสินค้ารวมไปถึงช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น