เผยข้อเท็จจริง ควบคุมน้ำหนักกับอาหารทดแทน วิธีที่ได้ผลที่ดีที่สุด!!

ปัจจุบันการควบคุมน้ำหนัก เป็นการดูแลสุขภาพที่ใครหลายคน คาดหวังว่าเป็นการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด เพราะแน่นอนว่าเมื่อร่างกายเราสุขภาพดี หุ่นดี ไม่เสีย่งต่อโรคอ้วน นอกจากสุขภาพที่ได้แล้วยังได้ความมั่นใจมาเพิ่มอีกด้วย แต่การลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักปัจจุบันนี้ ไม่ได้มีเพียงแค่การควบคุมน้ำหนักแต่เพียงอย่างเดียว ยังมีรูปแบบการที่เรียกว่า ลดน้ำหนักด้วย ด้วยอาหารทดแทน ซึ่งได้รับการยอมรับและได้สารอาหารที่ร่างกายต้องการอีกด้วย วันนี้เลยจะมาแชร์ว่า การควบคุมน้ำหนักด้วยการ ควบคุมอาหารกับอาหารทดแทน แบบไหนได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน

พิสูจน์ด้วยงานวิจัย!!

มีผลการวิจัยที่เด่นชัดที่สุดที่ทำโดย Dr. Herwig Ditschuneit ที่ University of Ulm ใน Germany โดยเก็บข้อมูลนานกว่า 4 ปี การวิจัยนี้ได้แบ่งคนออกเป็น 2 กลุ่ม

  1. กลุ่ม 1 ควบคุมน้ำหนักด้วยการทานอาหารปกติ แต่ควบคุมปริมาณและพลังงาน โดยควบคุมแคลอรี่ไม่เกิน 1,200 กิโลแคลอรี่ต่อวัน
  2. กลุ่ม 2 ควบคุมน้ำหนักด้วยการทานอาหารทดแทน โดยเป็นอาหารทดแทนรูปแบบของเหลว ที่มีการจัดสรรสารอาหารที่ต้องการในแต่ละมื้อ โดยทาน 2 มื้อและ 1 มื้อ อาหารปกติ แต่ทั้งนี้พลังงานยังคง ไม่เกิน 1,200 กิโลแคลอรี่ต่อวัน เช่นกัน

ผลการทดลอง ผ่านไป 12 สัปดาห์ พบว่า

กลุ่มแรกที่ใช้วิธีควบคุมอาหาร สามารถลดน้ำหนักได้เฉลี่ยเพียง 1 – 2 ปอนด์ (0.45 – 0.9 kg) เท่านั้น

ในขณะที่กลุ่มหลังที่ทานอาหารทดแทนสามารถลดน้ำหนักได้เฉลี่ยสูงถึง 14 ปอนด์ (6.3 kg) หลังจากนั้นก็เก็บข้อมูลต่อเนื่องไปจนครบ 4 ปี แล้วเปรียบเทียบในด้านของผลดีต่อโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับความอ้วน เช่น ระดับน้ำตาลในเลือด คอเลสเตอรอล ความดัน กลุ่มที่ทานอาหารทดแทนวันละ 2 มื้อมีระดับน้ำตาลในเลือดและตัวเลขอื่นๆ ในด้านสุขภาพ ที่ดีกว่ากลุ่มแรกอย่างมากมาย

สรุปก็คือ การทานอาหารทดแทนเพื่อลดน้ำหนัก สามารถลดน้ำหนักได้มากกว่า ควบคุมน้ำหนักได้ดีกว่า และมีสุขภาพที่ดีกว่าการพยายามควบคุมอาหารด้วยตนเอง ข้อมูลและสถิติเหล่านี้ UCLA ได้นำมาวิเคราะห์ซ้ำอีกครั้ง และได้ตีพิมพ์ลงใน American Journal of Clinical Nutrition (วารสารทางการแพทย์)

อะไรคือ จุดแข็งของการควบคุมน้ำหนักด้วย อาหารทดแทน ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า!!

แน่นอนว่า ขึ้นด้วย อาหารทดแทน จะต้องได้รับการรับรองความปลอดภัยจาก สำนักงานองค์การอาหารและยา ที่จะเป็นผู้ที่ตรวจสอบว่าสามารถนำมาใช้เป็นอาหารทดแทนของคนได้ อีกทั้งปริมาณสารอาหารในสินค้านั้นจะต้องสอดคล้องกับคนในประเทศนั้นๆ มั่นใจได้อย่างแรกเลยคือ ความปลอดภัย แน่นอน

ต่อมา ด้วยความที่เป็นอาหารทดแทน จะทำให้เราสามารถควบคุมได้ว่า เราต้องการสารอาหารอะไรบ้าง เช่น โปรตีน ใยอาหาร วิตามิน ซึ่งเหล่านี้เป็นสารอาหารที่จำเป็นและสำคัญมาก มีประโยชน์ต่อการลดน้ำหนัก อีกทั้งยังสามารถควบคุมพลังงานของอาหารได้ตามต้องการ ตัดส่วนที่ไม่ต้องออกได้ เช่น คาร์โบไฮเดรต หรือ น้ำตาล ซึ่งส่งผลให้การลดน้ำหนักด้วยอาหารทดแทน มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นเอง

ความน่าสนใจในการสร้างแบรนด์อาหารทดแทน ควบคุมน้ำหนัก

เซน ไบโอเทค โรงงานรับผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง มีมุมมองที่ว่า ปัจจุบันในทิศทางตลาดการลดน้ำหนัก ยังคงสามารถขยายได้อีกมาก เพราะพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา และทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งปัจจุบันสินค้ากลุ่มควบคุมน้ำหนักนิยมแต่เป็นการดีท็อกซ์ช่วยระบาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหาร ทำให้การทำตลาดลดน้ำหนักด้วยอาหารทดแทน ยังคงเป็นโอกาสที่น่าสนใจและได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนกว่า ปลอดภัยกว่าและสามารถขยายธุรกิจได้ระยะยาวอีกด้วย