อาหารเสริมฟื้นฟูประสิทธิการฟังและได้ยิน ลดความเสี่ยงหูอื้อ อย่างมีสุขภาพ !!

สร้างแบรนด์ผลิตอาหารเสริมบำรุงหู ระบบประสาทการยิน

จากผลการวิจัยทราบหรือไม่ว่า คนไทยกว่า 20% ของประชาการทั้งหมด มีปัญหาและพบปัญหาเกี่ยวกับ ระบบประสาทหู ทำให้เกิดปัญหาการได้ยิน หูเสื่อมเร็วกว่าวัยอันควร ซึ่งปัจจุบันไม่มียาในการรักษาที่ตรงจุด เกี่ยวกับระบบประสาทการยินและ บำรุงหู เพราะฉะนั้นการรักษาที่ดีที่สุดคือ การป้องกัน ไม่ให้ระบบประสาทการได้ยินของเรา หรือระบบของหูเสื่อมสภาพเร็วนั่นเอง

ด้วยไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นยุคปัจจุบัน ที่มีการเล่นเกมส์ การใช้โทรศัพท์ อยู่ตลอดทั้งวัน ไม่ใช่มีเพียงแต่วัยรุ่นเท่านั้น วัยทำงาน รวมไปถึงวัยผู้อายุที่มีปัญหาเกีย่วกับระบบเส้นเลือด ก็มีส่วนที่จะได้รับผลกระทบและความเสื่อมของ ระบบประสาทการได้ยิน ของหู ได้เช่นกัน

จุดเด่นของอาหารเสริมอาหารเสริมบำรุงหู ฟื้นฟูระบบการได้ยิน

  1. ช่วยบำรุงระบบประสาทการได้ยิน
  2. ช่วยลดความเสี่ยงภาวะหูเสื่อมเร็ว
  3. ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมอง ฟื้นฟูระบบประสาท
  4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการได้ยิน มากขึ้น

สารสกัดโดดเด่นในสูตร อาหารเสริมบำรุงหู

  1. Acerola Cherry
  2. Vitamin A-Beta Carotene Complex
  3. Salmon
  4. Lentil