สูตรอาหารเสริมฟื้นฟูและเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ Firm Cap

เร่งฟื้นฟูและเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้กับร่างกายด้วย Firm Cap

ปัจจุบันการควบคุมน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ยังคงมีหลายคนที่ไม่สามารถจัดการกับระบบการเผาผลาญภายในของร่างกายได้ นอกจากการควบคุมอาหารและออกกำลังกายมุ่งเน้นให้ลดไขมัน แต่ร่างกายก็มีการนำพลังงานจากกล้ามเนื้อไปใช้ด้วย ทำให้ระบบเผาผลาญลดลงตามไปด้วยเพราะร่างกายสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนั้นเอง

การเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้กับร่างกายด้วย Firm Cap

การเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ จะเป็นการฟื้นฟูระบบเผาผลาญและเพิ่มความกระชับให่กับร่างกาย ช่วยเผาผลาญไขมันได้มากขึ้น ซึ่งกล้ามเนื้อเราต้องการสารอาหารที่สำคัญคือ สารอาหารกลุ่มโปรตีน และ Firm Cap เราใช้โปรตีนที่สกัดจากพืช ที่ทานง่าน สะดวก สามารถช่วยให้เราได้เพิ่มปริมาณโปรตีนให้กับร่างกายได้ตามต้องการ และเมื่อร่างกายได้รับโปรตีนที่มีคุณภาพ เพียงพอ ก็จะเป็นการฟื้นฟูและเผาผลาญไขมันในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย