About Us

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด เป็นโรงงาน ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสำอางให้กับลูกค้าและสร้างแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้าใน รูปแบบ OEM ( Original – Equipment Manufacturer) ด้วยระบบขั้นตอนการผลิตอย่างเป็นมืออาชีพ รวมไปถึงครื่องจักรในการผลิตที่ ทันสมัยมีประสิทธิภาพและยัง เป็นผู้นำด้าน การผลิตสินค้าในรูปแบบ ODM (Original Design Manufacturer) เป็นระบบที่ ต่อยอดมาจาก OEM เราใช้ระบบ ODM เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความโดดเด่น แตกต่างเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ORM ก้าวอีกขั้นด้วยระบบ ORM (Original Research Manufacturer ) เป็นรูปแบบ ของการผลิตด้วยการนำงานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสำอางด้วยทีม R&D ที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์เพราะบริษัทของเรามีความพร้อม ทางด้านห้องแล็บทดสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นสูตรตำรับเฉพาะให้กับลูกค้าได้

Products

นวัตกรรมด้านการผลิตอาหารเสริมของเรา คุณภาพมาจากความใส่ใจ…หากนึกถึงกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ควบคู่มาตรฐาน นึกถึง Zen Biotech เพราะเรา คือ ผู้นำด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ครบวงจร ด้วยทีมนักวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ ผนวกกับการใช้เทคโนโลยี และเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ตามหลักมาตรฐานสากล (GMP)
นอกจากนี้เรายังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ FIR รายแรก และรายเดียวในประเทศไทย เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี FIR และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น ๆ จำนวนมาก ในการให้คำปรึกษา ด้านการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดนี้เพื่อผลิตสินค้าคุณภาพให้กับลูกค้าในระดับ พรีเมี่ยม

1

Premium Service

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด ให้ความสำคัญกับลูกค้าในเรื่องบริการที่ครบวงจรและได้มาตรฐานด้วยบริการด้านงานวิจัยจากห้องปฏบัติการ ที่ได้รับมาตรฐานสากลในการคิดค้นสูตรตำรับใหม่และการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ารวมไปถึงบริการด้านอื่นๆที่จะช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายที่สุด

STANDARD & AWARD

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด มีเครื่องจักรกลที่ครบครันทันสมัย ได้รับการยอมรับจาก CE และมาตรฐาน GMP ในการผลิตอาหารเสริม ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมตามความต้องการทั้งภายใน และส่งออกต่างประเทศ มีขั้นตอนการผลิตปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐาน GMP

Expert Consultants

มีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ด้านเภสัชกรรม ด้านชีวเคมีและวิศวะกรรมระบบโรงงาน ควบคุมและคุณภาพที่พร้อมจะให้คำปรึกษาทั้งในและนอกองค์กร ในด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล ถูกต้องตามหลักวิชาการ

Dr.Kim In Sang
ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและ FIR

Dr Ponwanit Charoenputtakun
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเหนี่ยวนำสารสูตรตำรับ สารสกัด

Dr Supawadee Sirimart ,M.D.
ผู้เชี่ยวชาญด้าน โสต ศอ นาสิกวิทยา